Sendikal Tarihimiz
SENDİKAMIZ TÜRKİYE KAMU-SEN ÜYESİDİR

ÜRETEN EKONOMİ, YÖNETEBİLEN DEMOKRASİ İSTİYORUZ.

Ana Sayfa

Site Haritası
Tüzüğümüz
İlke Ve Hedefler
Yönetim Kurulumuz
Bizi Anlatıyor
Türkiye Kamu-Sen
Sendikal Tarihimiz
Basında Sağlık-Sen
Duyurularımız
Linkler
Hukuk Linkleri
Köşe Yazarlarımız
Faaliyetlerimiz
Bursa Özel
Bize İlettikleriniz
Ürgüp Deklerasyonu
Kurum/ilçe Temsilcileri
Anketimiz
Bize Ulaşım
                                 

Sorunlarınızı Bize İletin Temsilcilerin Ve Yönetimin Telefonları

DERGİMİZ

Türkiye Kamu-Sen'in Ana Tüzüğü

Yayınlanmış Bütün Açıklamalarımızın Ve Köşe Yazılarımızın Arşivi

Teşekkürler Sayın Başhekimim...

Ziyaretçi Defterimize Mesajlarınızı Bırakabilirsiniz

 

 

SENDİKAMIZDAN

 

 

 Sendikamıza Üyelik Başvurusu

 

 

Ziyaretçi Defterimiz

 

 

Bursanın En Kapsamlı Net Gazetesi mailgazete için tıklayınız.

 

Sağlıkla İlgili Özel Gün Ve Haftalar

Verem Haftası: Ocak ayının ilk haftası

Beyaz Baston Körler Haftası: 07-14 Ocak

Lepra Haftası: 25-31 Ocak

Dünya Sigarayı Bırakma Günü: 9 Şubat

Tıp Bayramı: 14 Mart

Kanser Haftası: 01-07Nisan

Dünya Sağlık Günü Ve Haftası: 07-14 Nisan

Kalp Haftası: 13-19 Nisan

Dünya Ebeler Günü Ve Haftası: 21-28 Nisan

Sakatlar Haftası: 10-16 Mayıs

Dünya Hemşireler Günü Ve Haftası: 12-18 Mayıs

Dünya Eczacılar Günü: 14 Mayıs

Dünya Sigarasız Günü: 31 Mayıs

Dünya Çevre Günü Ve Haftası: 01-05 Haziran

Ağızdan Sıvı Tedavi Haftası: 04-10 Temmuz

Dünya Emzirme Günü: 01 Ağustos

Anne Sütü Ve Bebek Besleme Haftası: 01-07 Ağustos

Yaşlılar Günü: 01 Ekim

Dünya Ruh Sağlığı Günü: 10 Ekim

Hasta Hakları Günü: 26 Ekim

Diş Hekimleri Günü Ve Haftası: 22-29 Kasım

Öğretmenler Günü: 24 Kasım

Dünya Aids Günü: 01 Aralık

 

 

 

 

                               


MEMUR SENDİKACILIĞININ DÜNÜ BUGÜNÜ

    1971 yılında verilen 12 Mart Muhtırası ile yeni bir döneme girilmiş, Anayasanın 46. maddesindeki "Çalışanlar ve işverenler " ifadesi, 20 Eylül 1971 tarih, 1488 sayılı kanun ile "işçiler ve işverenler" olarak değiştirilmiştir.

     Dolayısıyla "Anayasanın 46 ve 119. maddelerinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte 624 sayılı kanuna dayanılarak kurulmuş bulunan Kamu hizmetlileri sendikalarının faliyetleri sona erer" hükmü ve 23 Aralık 1972 tarih,2 sayılı KHK uyarınca 657 sayılı yasanın 22. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

     12 Eylül Anayasası, sendikal hakları kısıtlı olarak sadece "işçilere ve işverenlere'e" tanımıştır. Kısa adı İLO olan "Uluslararası Çalışma Örgütü" Birleşmiş Milletler Teşkilatının bir ihtisas kuruluşudur. İLO'nun Türkiye tarafından 1993 yılında onaylanmış olan 87 ve 151 sayılı sözleşmelerinde memurlar dahil tüm çalışanların sendikal örgütler kurmaları, bu sendikalar ile üst kuruluşlarınamaçları doğrultusunda etkinliklerde bulunabilmeleri kabul edilmiştir. Ayrıca ülkemizde 14.08.1951 tarih, 5834 sayılı kanunla onaylanan İLO'nun 98 sayılı sözleşmesi, çalışanların işveren karşısında sendika özgürlüğü ile sendikal etkinliklerde bulunma haklarını güvenceye almakta,çalışanların sendikalarını işveren kuruluşlarının müdahalesine karşı korumayı amaçlamaktadır.

     657 sayılı Devlet memurları kanununun 22. maddeside 12 Haziran 1997 tarih,4275 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiş ve devlet memurlarının Anayasa da ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilmeleri ve bunlara üye olabilmeleri hükme bağlanmıştır. Kamu görevlileri sendikaları açısından fiili bir durum oluşmuştur.

     Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığınca  hazırlanan " Kamu Çalışanlarının Sendikaları Yasa Tasarısı " 1994 yılında hükümet tarafından T.B.M.M.'ne sunulmuş, ancak tasarının meclis komisyonlarındaki aşamalar erken genel seçimler nedeni ile tasarı kadük olmuştur.

     Türkiye Kamu Sen yoğun uğraşları ve baskıları neticesinde 8 Aralık 1997 tarihinde  öncelikli yasalar arasına alınan " Tasarı " 6 Ocak 1998 tarihinde T.B.M.M.'ne sevkedilmiştir. Komisyonlarda görüşülerek 17 Şubat 1998 tarihinde T.B.M.M. genel kuruluna intikal eden " Kamu Çalışanları Sendikaları Yasa tasarısının 24. maddesi görüşülerek kabul edilmesine rağmen 55. hükümeti dışarıdan destekleyen CHP'nin hükümetten desteğini çekmesi ile askıya alınmış, daha sonra seçim nedeniyle 2. kez kadük duruma düşmüştür.

     22 Haziran 1999 günü Başbakan Bülent Ecevit " Kamu Çalışanları Sendika Yasa Tasarısı "nı Başbakanlık teskeresi ile Meclise göndermiştir.

     5 Ağustos 1999 tarih ve 1999/44 sayılı Başbakan Bülent Ecevit'in imzası ile yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında sendikal çalışmalara serbestiyet kazandıran bir genelge yayınlanmıştır. Bunun yanında; Maliye bakanlığı tarafından 3 Kasım 1999 tarih ve 23865 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren genelgede; kurulmuş ve kurulacak sendikalara üye memurların üyelik aidatlarınınaylık bordrolarında kevkif edilmek sureti ile ilgili sendikaların genel merkez hesaplarına gönderilmesi kararı sendikaların önünü açmıştır. Başbakanlık teskeresi ile Meclise gönderilen yasa tasarısırölantiye alınması,komisyonlarda bekletilmesi neticesinde Türkiye Kamu Sen'in Ürgüp'te yaptığı 7 YİK toplantısı sonucunda Başbakan Bülent Ecevit'e yazılan mektup ve yapılan girişimler neticesinde Bakanlar Kurulunun 18 Şubat 2000 tarihinde yaptığı toplantıda " Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı "nı öncelikli yasalar arasına almış olmasına rağmen halen T.B.M.M.nin tozlu raflarında yasa yapıcılar tarafından bekletilmektedir.

     Bilindiği gibi Türkiye Kamu Sen, Sendika Yasa Tasarısı'nın çıkartılması konusundaki israrlı takibini sürdürmektedir.

     Türkiye Kamu Sen'in israrla vurgu yaptığı grevli-toplu sözleşmeli, siyaset ve yönetime katkı hakkı tanıyan bir sendika yasasının çıkartılmasıdır. Ancak Anayasa'nın53. maddesi buna cevaz vermemektedir. Bu itibarla; mevcut Anayasa çerçevesinde T.B.M.M.'de bekletilen sendika yasa tasarısının çıkartılmasının kaçınılmaz olduğu kavranmalıdır. Sahte, ayrılıkçı ve güdümlü bazı sendikaların Türkiye Kamu Sen'in grevsiz ve toplusözleşmesiz sendika hakkı istiyerek sendikacılık anlayışı ve tarzına aykırı tutumda bulunduğu söylemleri anlaşılır gibi değildir. Gerçekte grevli-toplu sözleşmeli vb.hakları içeren sendika yasası Anayasa değişikliği gerektirmektedir. Şimdilik Anayasa'nın 53. maddesi doğrultusunda bir sendika yasası, ama yarın Anayasa değişikliğini zorlayarak grevli toplu sözleşmeli, siyaset ve yönetime katılma hakkı tanıyan Anayasal bir Düzenleme süreci başlayacaktır.

     Tarihte yerini alacak bu sendikal mücadelemiz bir gün, " Türk Milli Sendikacılık Hareketi " olarak anılacak, bu mücadelemizle ayrılıkçı sendikalara meydanı boş bırakmadığımız için tarih bizleri sorumlu tutmayacaktır. Bu sayede amaç ve fikir birliğinden milli bir sendikacılık kültürü doğacaktır.    


"İLKEMİZ ÖNCE ÜLKEMİZ"

 

 
İMKB CANLI
PİYASANET
BÜTÜN GAZETELER
NET GAZETE
A DAN Z 'YE 
SİNEMA
EDEBİYAT
MİZAH
İNANÇ
SAĞLIK REHBERİ
SPOR
MÜZİK
OTO HABER
TELEFON REHBERİ
TURKCELL MESAJ
TELSİM MESAJ

HAVA/YOL

FIKRA ÖZEL

SÖZLÜK

PİYANGO-SAYISAL

 

TUS

1987-2001 Yılları Arasında Çıkan TUS Soruları Ve Cevapları

 

Türkiye Deprem Kuşakları Ve Fay Haritası, Deprem Özelde Sizi Bekliyor Tıklayınız

 

 

ERMENİ YALANLARINA CEVAP!!! 

 

 T.C. Resmî  Gazete

 

Bilgisayar Özel !!!

 

Türk Sağlık-Sen Olarak  Sigaranın Sağlığa Zararlı Olduğunu Hatırlatmak İsteriz!!!

                               

Akademik Araştırmalar Merkezi 

 

Osmanlı Web Sitesi